Sammen skal vi oppdage verden

Sammen skal vi oppdage verden

dragaberget_header_0001_Layer+8.jpg
 

I Dragaberget barnehage er vi åpne, søkende og i stadig utvikling.
Vi henter impulser fra faglitteraturen, fra naturen, fra nærmiljøet, fra barna og fra hverandre.

Besøksadresse
Dragabergveien 2
4085 Hundvåg

Postadresse
Dragabergveien 2
4085 Hundvåg

Telefon
Hovednummer: 51 86 36 18
Klampen: 472 89 856
Kuvika: 472 89 857
Loen: 472 89 854
Tømmervika: 472 89 842
Trollskogen: 472 89 784

Vi er veldig glad i barnehagen vår. I Dragaberget opplever vi at ungene blir sett, hørt og møtt der de er. Vi møter voksne som er trygge, varme og engasjerte, og som ivaretar ungenes interesser og engasjement når de planlegger aktiviteter. Ungene våre trives veldig godt, og er stolt av barnehagen sin.
— Anne Lise-Mor til Magnus
Det er trygt å levere barnet sitt i Dragaberget Barnehage! Utrolig flinke og gode mennesker som jobber der, som ser og ivaretar det kjæreste vi har.
— Irene -Mor til Tuva
«Vi opplever barnehagen som en trygg og god plass å være.»
— Far til Nora
Dragaberget barnehage - Opplevelser gjennom lek, samspill, mestring og glede

- Spennende opplevelser/oppdagelsesferd
- Mye glede
- Trygghet/nærhet
- Mye lek og læring
— Sølvi- Mor til Oskar
Det er veldig godt å se at mitt barn blir tatt imot med åpne armer.

— Mor til Nora