Årsplan

Dette er Dragabergets årsplan. Den bygger på det gode pedagogiske
arbeidet som har blitt gjort i barnehagen gjennom flere år. Vi skal i barnehageåret 2018/19 jobbe med å videreføre den gode barnehagen vi er, og samtidig
videreutvikle oss.

 

Foregående barnehageår jobbet vi frem en ny pedagogisk plattform og en ny visjon.
Vår visjon er ”Sammen skal vi oppdage verden!”
Vi mener at vi gjennom denne visjonen sikrer
oss en lydhørhet og inntoning overfor barna.